צוואה בכתב יד: מהן החסרונות וכיצד תדאגו לקיומה המלא?

לכאורה, צוואה בכתב יד היא הדרך המהירה והפשוטה ביותר לעריכת צוואה. אך למעשה, על מנת שצוואה בכתב יד תקוים במלואה, היא צריכה לעמוד בקריטריונים נוקשים, עליהם נפרט בהרחבה במאמר שלפניכם.


ישנן כמה אפשרויות להכנת צוואה, ולפי ס' 19 לחוק הירושה – אחת מהן היא צוואה בכתב יד. על מנת שצוואה מסוג זה תהיה תקפה, יש צורך כי יתקיימו שלוש דרישות:

  1. צוואה בכתב יד חייבת להיות כתובה בכתב ידו של המצווה. צוואה מודפסת, או צוואה בכתב ידו של אדם אחר, לא תהיה תקפה – והצוואה תיפסל על ידי בית המשפט.

  2. צוואה בכתב יד חייבת לכלול תאריך. על מנת שצוואה תהיה תקפה, היא חייבת לכלול את תאריך כתיבתה בכתב ידו של המצווה. עם זאת חשוב לציין כי דרישת התאריך היא דרישה שניתן לרפאה, כלומר גם אם לא יכתב תאריך בכתב ידו של המצווה וביהמ"ש יתרשם כי מדובר בצוואה אותנטית, ביהמ"ש יקיים את הצוואה גם ללא תאריך.

  3. צוואה בכתב יד חייבת לכלול חתימה בכל עמוד.

למרות הקלות בה נכתבת הצוואה, צוואה בכתב יד הינה בעייתית אשר הסיכוי כי תבוטל גבוה משמעותית מצוואה בפני עדים או מצוואה בפני רשות.


צוואה בכתב יד: מה עלול לפגוע בתוקפה המשפטי?

כאמור, צוואה בכתב יד היא בעייתית ורגישה מאוד, וזאת מ-4 סיבות עיקריות:

  1. לא כל מסמך אשר מורה על הורשת הרכוש ייחשב כצוואה. לעתים אדם כותב מכתב ובו מפרט את רכושו ואת האופן בו יחולק הרכוש, אלא שמסמך כזה, גם אם עמד בשלושת הקריטריונים שפורטו לעיל ולמרות שכוונת המצווה הייתה כי ייחשב צוואה, לא יהיה תקף כל עוד כותרתו אינה מציינת כי מדובר בצוואה, המסמך אינו כולל ביטול צוואות קודמות שנעשו, האופן שבו הושאר ונמצא המסמך מעיד לעתים על אופיו, וכן תוכן המסמך צריך להיות נהיר דיו – כך שיהיה ברור למעלה מכל ספק כי מדובר בצוואה.

  2. לצוואה בכתב יד אין עדים – בניגוד לצוואות מסוגים אחרים, צוואה בכתב יד לא נערכת בפני עדים, והמצווה עצמו אינו נמצא על מנת להגן על צוואתו. מסיבה זו, ניתן בקלות לטעון כנגד צוואה זו ולגרום לביטולה או לביטול סעיפים ממנה בבית המשפט.

  3. יש להוכיח כי הצוואה אכן נכתבה בכתב ידו של המנוח. כמו שכבר הוזכר, אחד הקריטריונים לתוקפה של צוואה בכתב יד הוא שהיא תכתב בכתב ידו של המנוח, ולכן יש צורך בהוכחה כי מדובר בכתב ידו של המנוח וזוהי חתימתו. היות שכתב יד הינו חמקמק, יתכן מצב בו תבוטל הצוואה מכיוון שלא יוכח למעלה מכל ספק, כי מדובר בכתב ידו של המנוח. לצורך הוכחת כתב היד, יתכן ויהיה צורך להיעזר בגרפולוגים מומחים, ומשם הדרך לפרשנות מהירה. כאשר מתעורר ספק בעניין, ביהמ"ש יטה לפסול את הצוואה, במיוחד כאשר ישנה צוואה אחרת ברורה וחד משמעית.

  4. צוואה בכתב יד חשופה לזיופים. מאחר וצוואה בכתב יד לא נעשית בפני עדים, קיימים סיכונים בדבר זיוף צוואה בכתב יד כך שכתב ידו של המצווה יזויף. יתרה מכך, יתכן שגם כאשר מדובר בצוואה אמיתית שנעשתה בכתב יד, צדדים שנושלו מהצוואה ו/או אינם מרוצים מתוכנה יטענו לזיופה ובעזרת גרפולוגים מומחים יינטעו ספק בידי ביהמ"ש אשר יורה על פסילת הצוואה.


לסיכום

לעתים מאחר והאדם המצווה אינו בקיא בדיני הירושה, ועל אף שקיים את כל הדרישות הצורניות של צוואה בכתב יד, כוונתו לא הובנה או פורשה כראוי ובכך יווצר מצב בו לא ימולא רצונו של המצווה, וזאת אך ורק מאחר ואינו בקיא דיו ולא הצליח לנסח את רצונו כך שימולא כראוי. בסופו של יום יווצר מצב בו צוואתו של המוריש מקבלת פרשנויות שונות ומשונות שאינן תואמות את רצונו.

על אף הנוחות בכתיבת צוואה בכתב יד, והעובדה שניתן לכתוב אותה לבד בבית בלי עדים כלל, יש לזכור, כי צוואה בכתב יד היא בעייתית מאוד, וניתן לתקוף אותה בקלות בבית משפט באופן שיביא לביטולה המלא או לביטול חלקים ממנה. דברים אלה מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר בצוואה המנשלת אחד או יותר מהיורשים הטבעיים של המצווה.

על מנת לוודא כי הצוואה תקפה ומוגנת משפטית, וכדי להבטיח שרצון הצוואה ימולא, כדאי להתייעץ עם עורך דין בטרם הכנת הצוואה. אם החלטתם לנסח צוואה בכתב יד, מומלץ להיעזר בעורך דין על מנת שיוודא כי היא תקינה ועומדת בכל הקריטריונים הנדרשים.


למשרדנו נסיון רב בעריכת צוואות, בייצוג יורשים, בהתנגדויות לצוואות ובהליכים משפטיים רבים בנושא ירושות ועזבונות. נשמח לסייע לכם בנושאים אלו ובנושאים משפטיים אחרים. ליצירת קשר מלאו את הפרטים בטופס ואחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם האפשרי.