פסילת צוואה: באילו מקרים ניתן לבקש לפסול צוואה?

תתארו לעצמכם: קרוב נפטר (חלילה) ופתאום מופיעה צוואה שלא הכרתם, ושאינה משקפת את רצונו של אותו הקרוב. במאמר הבא נסביר כיצד ניתן לפסול צוואה, ובאילו עילות וסיבות.


פסילת צוואה ניתן לבקש כאשר מתעורר חשד שהצוואה שהושארה איננה משקפת את רצון המוריש. כאשר מתעורר חשד זה, יש להתנגד לבקשה לצו קיום צוואה באמצעות עורך דין מומחה בעניין. שימו לב שאת פסילת הצוואה ניתן לבקש רק לאחר שהוגשה בקשה לקיום צוואה ע"י אחד היורשים ולא לפני כן.


פסילת צוואה – סיבות נפוצות

ישנן סיבות רבות שבגינן ניתן לפסול את הצוואה, ואנחנו נציג את המרכזיות והנפוצות שבניהן:

  1. השפעה בלתי הוגנת - "השפעה בלתי הוגנת" היא השפעה שיש בה משום ניצול תלות או חולשה של המצווה על מנת לגרום למצווה לערוך את הצוואה בהתאם לרצון מפעיל ההשפעה, הכוונה לנסיבות והליכי עריכת הצוואה. "השפעה בלתי הוגנת" מהווה את אחד מהכלים בהם משתמש בית המשפט על מנת להרחיב את שיקול דעתו השיפוטית כאשר ניתנת בקשה לפסילת צוואה.

  2. פגם צורני בצוואה - עילה זו קשורה לצורה בה נכתבה הצוואה, וכשמדובר בדיני ירושה – הצורה היא מהותית, ודיני הצורה הם נוקשים ודקדקניים – שכן דרך הצורה שבה נכתבה הצוואה ניתן ללמוד על רצונותיו של אדם שאיננו עוד. כאשר הצוואה מקיימת את כל הדרישות הצורניות (ניסוח תקין, תאריך, חתימה וכו') בית המשפט יניח כי המצווה היה בגמירות דעת בעת כתיבת צוואתו ואכן התכוון לצוואה שנכתבה. מעורבות של אחד הנהנים בצוואה באופן פעיל בעשיית הצוואה מהווה גם היא פגם צורני. ברגע שמתקיים פגם צורני בצוואה ואדם מבקש לקיימה למרות הפגם, עובר נטל ההוכחה כי הצוואה מבטאת את רצון המצווה לידי המבקש לקיים את הצוואה.

  3. אין כשירות לערוך צוואה - בנסיבות מסוימות, אדם יכול להיחשב אינו כשיר לערוך צוואה – ולכן צוואתו תיפסל. מתי אדם ייחשב לא כשיר לערוך צוואה? כאשר הוא קטין, כאשר הוא מוכר כפסול דין (לוקה במחלת נפש כלשהי או בליקוי שכלי), וכאשר מוכח שהוא אינו היה כשיר קוגנטיבית או נפשית בעת עריכת הצוואה. לכן כאשר אדם מבוגר מאוד עורך צוואה, מומלץ לצרף לצוואה אישור רופא על כשירותו לערוך את הצוואה, זאת על מנת למנוע תהיות בעת הגיע מועד קיום הצוואה.

  4. צוואה מאוחרת - הכלל הוא שצוואה מאוחרת תמיד מבטלת צוואה מוקדמת. סעיף 36 לחוק הירושה מונה שלוש דרכים שבהם ניתן לבטל צוואה: השמדת הצוואה; ביטולה במפורש; וביטולה מכללא (כלומר ביטולה שלא במפורש, אך שניתן להסיק על כך) או בדרך של יצירת צוואה חדשה. ביטול הצוואה במפורש יתבצע באמצעות תצהיר ביטול צוואה או באמצעות עריכת צוואה חדשה באחת מהדרכים ליצירת צוואה שהן צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בכתב יד או צוואה בעל פה.

  5. צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה - כוונת סעיף זה (שמפורט בסעיף 25 לחוק הירושה) היא שצוואה תבוטל כאשר היא מזכה את מי שהיה חלק מעריכת הצוואה (קרי, יורש על פי הצוואה). אין חשיבות האם הנהנה השפיע על המצווה והאם המצווה הושפע ממנה – כל עוד מתקיים התנאי כי הנהנה היה חלק מעריכת הצוואה, כל הוראה הנוגעת אליו בטלה. חשוב לציין, כי כלל זה אינו חל על צוואה שבעל פה.

לעיתים צדדים אשר אינם מופיעים כיורשים בצוואה מבקשים לפסול את הצוואה מסיבות שונות וזאת על מנת ולנסות לקבל נתח מהירושה. לבית המשפט שיקול דעת רחב בכל הנוגע לפסילת צוואה, לכן על מנת לדאוג למזער את הסיכונים כי תיפסל הצוואה בבית המשפט, כך שלא יתממש רצון המוריש, רצוי לפנות לעורך דין לצורך עריכת הצוואה.


למשרדנו נסיון רב בעריכת צוואות, בייצוג יורשים, בהתנגדויות לצוואות ובהליכים משפטיים רבים בנושא ירושות ועזבונות. נשמח לסייע לכם בנושאים אלו ובנושאים משפטיים אחרים. ליצירת קשר מלאו את הפרטים בטופס ואחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם האפשרי.