מהי צוואה בעל פה ובאילו תנאים יהיה לה תוקף משפטי?

צוואה שבעל פה היא אחת מבין ארבע דרכים לעשיית צוואה, כפי שנקבע בחוק הירושה בס' 23. אך כדי שצוואה זו תהיה תקפה משפטית, היא צריכה לעמוד בדרישות שונות. מהן דרישות אלה, וכל מה שחשוב לדעת על צוואה שבעל פה – במאמר הבא.


מהי צוואה בעל פה?

צוואה בעל פה היא הצוואה היחידה שאינה נעשית בכתב על ידי המצווה, אלא נשמעת בעל פה מפיו של המצווה. צוואה בעל-פה תיעשה בפני שני עדים, השומעים את המצווה. בצוואה בעל-פה קיים חשש כי לא תשקף באופן מלא ומדויק את רצון המצווה, ולכן נקבע בחוק הירושה חמש דרישות מצטברות, שעל כולן להתמלא, המהוות תנאי לתוקפה של הצוואה.


מהן הדרישות שחייבות להתקיים על מנת שצוואה בעל פה תהיה תקפה משפטית?

  1. על המצווה להיות בעת אמירת הצוואה "שכיב מרע" או "מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות". כלומר, צוואה בעל פה תוכר רק בנסיבות בהן המצווה נעדר זמן או יכולת להעלות צוואתו על הכתב וכי הוא רואה עצמו מול פני המוות (הביטוי "שכיב מרע" נקלט מן המשפט העברי הוא פורש כמתייחס לאדם החולה במחלה קשה ושהינו על ערש דווי).

  2. על המצווה לומר, בקולו שלו, את דבר הצוואה בפני שני עדים המבינים את שפתו.

  3. על העדים לרשום בזיכרון דברים את דברי המצווה בציון נסיבות אמירת הדברים.

  4. על העדים להפקיד את זיכרון הדברים החתום על ידם אצל רשם הירושות.

  5. על הרישום, החתימה וההפקדה להתבצע ככל האפשר בסמוך לקרות האירוע.


מה קורה כאשר אדם שהשאיר צוואה בעל פה נשאר בחיים?

צוואה בעל פה תבוטל כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו את עשייתה והמצווה עודנו בחיים, כלומר, אם המצווה נותר בחיים והצוואה לא הופקדה תוך חודש ימים, היא תבוטל. כך או כך, במידה ונעשתה צוואה בעל-פה והמצווה נותר בחיים, כדאי ורצוי לערוך צוואה בפני עדים אשר תבטל את תוקפה של הצוואה בעל-פה. התקיימות כל הדרישות היא תנאי לקיום צוואה בעל-פה. יחד עם זאת, אם לבית משפט אין ספק באמיתות הצוואה, יכול הוא לאשרה גם אם מתקיים פגם פורמלי כלשהו בצוואה.


כיצד מוכיחים צוואה בעל פה? האם ניתן לזייף צוואה בעל פה?

חסרונה הגדול של צוואה בעל-פה הוא הקושי להוכיחה, והתייחסות בתי המשפט לצוואה מסוג זה היא ספקנית ביותר. מכיוון שהמוריש לא ניסח בכתב את רצונו האחרון, ובית המשפט נאלץ להסתמך רק על עדויות העדים לצוואה, נובע קושי להוכיח את אמיתותה. אי עמידה בדרישות החוק לקיומה של הצוואה בעל פה תביא את בית המשפט לקבוע כי הצוואה בטלה מאחר ומצבו הנפשי של אדם העומד מול מותו אינו יציב, וכן מהסיבה שבני משפחה שלא זכו על פי הצוואה יתנגדו לקיומה של הצוואה וינסו לגרום לביטולה. מאחר ואין עדות לקיומה של הצוואה, פרט לעדים ששמעו אותה מפי המצווה, קל מאוד לזייפה.


מתי בתי המשפט יכירו בתוקפה של צוואה בעל פה?

בתי המשפט יכירו בתוקפה של צוואה בעל פה רק בנסיבות מיוחדות, וזאת לאור הקושי בהוכחתה, שכן לעדים ששמעו את המצווה לעיתים ישנם אינטרסים בצוואה ולכן קיים חשש שיטו לשנותה או לא לדייק ברצון המוריש. עריכת צוואה בעל-פה אינה מומלצת והיא מתבצעת בדרך כלל כאשר אין כל ברירה אחרת, כאשר אדם נמצא מול המוות ואין בידיו די זמן להכין צוואה ע"י עו"ד בפני עדים.


אל תחכו לרגע האחרון!

מטרת דיני הירושה היא לגרום לכך שרצון המצווה יתקיים במלואו לאחר מותו. לכן, רצוי להיוועץ עם עו"ד בטרם הכנת צוואה וזאת על מנת להבטיח כי רצון המצווה ימולא כראוי. הדבר מקבל משנה תוקף כאשר אדם חולה במחלה קשה, רצוי וכדאי להקדים לערוך צוואה בפני עדים ע"י עורך דין וזאת לכל מקרה שלא יבוא.


למשרדנו נסיון רב בעריכת צוואות, בייצוג יורשים, בהתנגדויות לצוואות ובהליכים משפטיים רבים בנושא ירושות ועזבונות. נשמח לסייע לכם בנושאים אלו ובנושאים משפטיים אחרים.

ליצירת קשר מלאו את הפרטים בטופס ואחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם האפשרי.